Invulformulier Nestkastgegevens

Kastgegevens


De kast heeft nog geen code: De kast is al bekend onder code:
X-coordinaat:
Y-coordinaat:
(Vogel)Werkgroep:
Contactpersoon:
Waterloop:
Plaats/Locatie:
Locatie type:

Nestcontrole gegevens
Controle nr.:
Datum:
Waargenomen:
Lot van nest:


x,y-coordinaat opzoeken op website van de NEV